ÇN-6

ESKİTME CİLALI AHŞABIN İÇİNE KONUMLANDIRILMIŞ 10 CM BOYUTLARINDA  EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLMİŞ KABARTMALİ ÇİNİ

Kategori: