AHP-10 HİSAR

29X24 BOYUTLARINDA ESKİTME CİLALI AHŞAP KUTU VE 18 MM KALINLIĞINDA 19.5X24.5 BOYUTLARINDA ESKİTME CİLALI PLAKET